luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5162 ha
Intravilan: 332,7 ha
Extravilan: 4829,3 ha
Populatie: 1070
Gospodarii: 488
Nr. locuinte: 670
Nr. gradinite: 1
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Runcu, Valea Babei, Surpaţi, Căligi, Vărateci, Snamăna, Gropeni
Asezarea geografica:
Comuna Runcu este situată la 15 km de Municipiul Râmnicu Vâlcea, la interferenţa dintre judeţele Vâlcea şi Argeş
Vecini: la sud - comuna Goleşti, Municipiul Râmnicu Vâlcea, la est - comuna Cepari, judeţul Argeş, comuna Tigveni, judeţul Argeş), la nord - comuna Berislăveşti, iar la vest - comuna Dăeşti
Activitati specifice zonei:
Creşterea animalelor
Agricultură
Pomicultură
Activitati economice principale:
Exploatări forestiere
Comerţ
Obiective turistice:
Biserica "Sfânta Paraschiva" - sat Surpaţi
Biserica "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril" - sat Runcu
Biserica "Sfântul Nicolae" - sat Valea Babei
Evenimente locale:
"Serbările Runceniilor" - în perioada iulie-august a fiecărui an
Facilitati oferite investitorilor:
Teren pentru dezvoltarea agroturismului
Facilităţi fiscale
Teren intravilan şi extravilan
Proiecte de investitii:
Asfaltarea drumului DJ 703F Runcu-Cepari
Modernizare DC Valea Babei-Badislava
Asfaltare DC Runcu-Gropeni
Asfaltare DC Valea Babei-Surpaţi-Urluieşti
Modernizare DC Surpaţi-Căligi
Asfaltare centru comună, punct "Biserica Sfinţii Voievozi" Runcu
Reabilitare cămin cultural din localitatea Runcu
Reţea de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Runcu
Alimentare cu apă în comuna Runcu, judeţul Vâlcea, satele: Runcu, Vărateci, Gropeni
Modernizare DC 119 Valea Babei-Surpaţi-Urluieşti